A- A A+

Charitní asistenční služba

 

 Moravskoslezský kraj podporuje sociální službu - Charitní asistenční službu Charity Třinec

 

Veřejný závazek

Veřejný závazek obsahuje poslání, cíle, zásady poskytování charitní asistenční služby, místo poskytování služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena.

Naším posláním je pomoc osobám v jejich přirozeném sociálním prostředí z Třince a okolních obcí, Jablunkova a okolních obcí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Cílem naší služby je pomáhat klientům překonávat každodenní problémy spojené s běžnými činnostmi, podporovat tyto osoby tak, aby mohly co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí, aby si zachovaly a rozvíjely své schopnosti a byly co nejvíce samostatné.

Místo poskytování služby

Třinec, Smilovice, Střítež, Řeka, Vendryně, Bystřice, Hrádek, Nýdek, Návsí, Jablunkov, Písečná, Písek, Bocanovice, Milíkov, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Košařiska, Mosty u Jablunkova.

 

Cílová skupina a jejich věková struktura : senioři, tělesné nebo zdravotního postižení.

-       mladí dospělí (19 -26 let)

-       dospělí (27 – 64 let)

-       mladší senioři (65 – 80 let)

-       starší senioři (nad 80 let)

Okruh osob, kterým není služba určena:

 

Osoby, které nekomunikují běžným způsobem (tzn. ústně nebo písemně) a nemají blízké příbuzné, kteří by za ně jednali.

 

Zásady poskytovaných služeb

 • Pružnost přizpůsobení pracovní doby dle potřeb klienta příp. rodinných příslušníků,
 • Neomezená pracovní doba – několika hodinová, celodenní, noční, včetně sobot, nedělí a svátků,
 • Individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme individuálně podle jeho potřeb,
 • Respektování důstojnosti a individuality – respektování vlastní vůle a  rozhodnutí klienta,
 • Otevřenost a spolupráce – s klientem a rodinnými příslušníky jednáme vždy otevřeně, s úctou a respektem .

 

Spolupracujeme s :

 • Mobilním hospicem MEDICA s.r.o., www.hospic.trinec.cz

Mobilní hospic poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí a naše organizace může u těchto osob poskytnout službu Charitní asistenční službu,

 • Dobrovolnické centrum  ADRA - proškolení dobrovolníci pak docházejí do domácností ke klientům Charitní asistenční služby. Více informací na www.adra.cz

Ceník Charitní asistenční služby platný od 1. 10. 2016

pondělí- pátek

1 hod.                                 130,- Kč / hod.

2-3 hod.                                115,- Kč / hod.*

4-6 hod.                                105,- Kč / hod.*

7 a více hod.                          95,- Kč / hod.  *

soboty, neděle a svátky jednotná cena 130,- Kč / hod.

Fakultativní činnosti - přeprava klienta služebním vozidlem - 10,- Kč / km 

 • změna ceníku vyhrazena,
 • *nedělená asistenční služba - služba probíhá minimálně 2 hodiny v kuse a není rozdělená,
 • podmínkou pro poskytnutí osobní asistence je minimální délka péče stanovená na 1 hodinu, v případě potřeby se hodinová péče může prodloužit o další půlhodinu.

Základní činnosti asistenční služby dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • Pomoc při osobní hygieně,
 • Pomoc při zajištění stravy,
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Vedoucí pracovníci Charitní asistenční služby Charity Třinec

 • Ředitelka Charity Třinec - Bc. Marta Bezecná tel. 558 993 587, mobil 724 257 219, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vedoucí Charitní asistenční služby -  Mgr. Šárka Cieslarova, tel. 731 693 660
 • Sociální pracovnice Charitní asistenční služby - Bc. Klára Petráková 731 516 569
 • Koordinátorka plánování služeb -  tel. 558 993 587, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Poradce pro zdravotní záležitosti - Mgr. Libuše Koppová

 

Zájemci o službu se můžou hlásit :

 • telefonicky (viz. kontakt vedoucí nebo sociální pracovnice)

 • osobně v kanceláři Charity Třinec v hodinách:

pondělí a středa od 8,00 - 16,00 hodin

úterý a čtvrtek    od 8,00 - 15,00 hodin

pátek                  od 8,00 - 13,00 hodin

 • nebo e-mailem (viz. kontakty vedoucí nebo sociální pracovnice)

 

 

Dokumenty ke stažení

  Žádost o zavedení Osobní asistence

  Vnitřní pravidla pro klienty

  Ceník osobní asistence

  Cíle a poslání CHAS

Stížnosti na kvalitu poskytované sociální služby

 

Klienti osobní asistence si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování OA, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s OA, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. 
Každý  klient   OA  nebo  kterýkoliv  občan  jednající v jeho zájmu  je oprávněn kdykoliv (denně od pondělí do pátku dle návštěvních hodin, telefonicky a nebo e-mailem na www.charitatrinec.cz) podat podnět, připomínku nebo stížnost na  kvalitu nebo způsob poskytování služeb.

Návštěvní hodiny

Pondělí    8:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 13:00

Kontaktujte nás

Tel.: +420 558 993 587

Datová schránka: uddi496

Č. účtu: 1735887399/0800

Kde nás najdete

CHARITA TŘINEC

Lidická 1272

739 61  TŘINEC