A- A A+

Charitní asistenční služba

 

 Moravskoslezský kraj podporuje sociální službu - Charitní asistenční službu Charity Třinec

 

Veřejný závazek

Veřejný závazek obsahuje poslání, cíle, zásady poskytování charitní asistenční služby, místo poskytování služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena.

Poslání služby

Posláním Charitní asistenční služby je pomáhat osobám z Třince a okolních obcí, Jablunkova a okolních obcí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to v jejich přirozeném prostředí. Tato pomoc se uskutečňuje terénní formou a je poskytována prostřednictvím osobních asistentů. Osobní asistent podporuje a provází klienta v činnostech, které už klient sám nezvládá, podporuje ho v jeho soběstačnosti a tím mu umožňuje setrvat co nejdéle v domácím prostředí a zapojovat se do běžného života.

Cíle služby

Cílem naší služby je:

 • klient, který setrvává ve svém přirozeném domácím prostředí
 • klient, který má s ohledem na svůj způsob života a možnosti služby zajištěno vše, co potřebuje nebo co chce
 • klient, který využívá své dovednosti a schopnosti tak, aby si co nejdéle zachoval svou míru samostatnosti

Místo poskytování služby

Třinec, Smilovice, Střítež, Řeka, Vendryně, Bystřice, Hrádek, Nýdek, Návsí, Jablunkov, Písečná, Písek, Bocanovice, Milíkov, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Košařiska, Mosty u Jablunkova.

Cílová skupina a jejich věková struktura

senioři, tělesně nebo zdravotně postižení

-       mladí dospělí (19 -26 let)

-       dospělí (27 – 64 let)

-       mladší senioři (65 – 80 let)

-       starší senioři (nad 80 let)

Okruh osob, kterým není služba určena:

...

Zásady poskytované služby

 • pružnost služba je plánována podle aktuálních potřeb klienta
 • individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme podle jeho individuálně určených potřeb
 • respektování důstojnosti a individuality  - podporujeme  klienta v možnostech  volby při rozhodování, respektujeme jeho potřebu soukromí, jeho identitu a jeho hodnoty, chováme se ke klientovi zdvořile a s úctou, chápeme ho jako jedinečnou osobnost, která má své potřeby, schopnosti a možnosti
 • otevřenost – s klientem jednáme vždy otevřeně, s úctou a respektem

Ceník Charitní asistenční služby platný od 1. 11. 2019

Dny

Hodiny

Částka na hodinu

Pondělí až pátek, soboty, neděle a svátky

jednotná cena za 1 hodina

130,- Kč

Pondělí až pátek

5 hodin a více *

110,- Kč

Fakultativní činnost

 • Převoz klienta služebním vozidlem – 10,- Kč/km.
 • V případě, že služba koupání na lůžku zahrnuje také půjčení pomůcky „set pro koupání na lůžku“, je účtována cena za službu 130,- Kč/hodina + cena za půjčení setu – 120,- Kč.

Doplňující informace

 • Podmínkou pro poskytnutí osobní asistence je minimální délka péče stanovena na jednu hodinu.
 • * Nedělená asistenční služba – služba probíhá minimálně 5 hodin v kuse a není rozdělená.
 • Změna ceníku vyhrazena.
 • Ceník je platný od 01.11.2019.

Ceník ke stažení zde

 

Základní činnosti asistenční služby dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontakty:

Vedoucí Charitní asistenční služby 

Mgr. Magdalena Kněžíková

tel. 731 693 660

Sociální pracovnice Charitní asistenční služby 

Bc. Klára Lysková

tel. 731 516 569

Koordinátorka plánování služeb 

Anna Waniová

tel. 558 993 587, mobil. 733 676 653

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zájemci o službu se mohou hlásit :

 • telefonicky (viz. kontakt vedoucí nebo sociální pracovnice)
 • osobně v kanceláři Charity Třinec v hodinách:

pondělí a středa    od 8,00 - 16,00 hodin

úterý a čtvrtek      od 8,00 - 15,00 hodin

pátek                     od 8,00 - 13,00 hodin

 • nebo e-mailem (viz. kontakty vedoucí nebo sociální pracovnice)

Dokumenty ke stažení

  Žádost o zavedení Osobní asistence

  Vnitřní pravidla pro klienty

  Ceník osobní asistence

  Popis realizace služby

Stížnosti na kvalitu poskytované sociální služby

 

Klienti osobní asistence si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování OA, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s OA, aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. 
Každý  klient   OA  nebo  kterýkoliv  občan  jednající v jeho zájmu  je oprávněn kdykoliv (denně od pondělí do pátku dle návštěvních hodin, telefonicky a nebo e-mailem na www.charitatrinec.cz) podat podnět, připomínku nebo stížnost na  kvalitu nebo způsob poskytování služeb.

Návštěvní hodiny

Pondělí    8:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 13:00

Kontaktujte nás

Tel.: +420 558 993 587

Datová schránka: uddi496

Č. účtu: 1735887399/0800

Kde nás najdete

CHARITA TŘINEC

Lidická 1272

739 61  TŘINEC