A- A A+

Co Charita Třinec chystá v nejbližší době?

.

  • Od 25.4. 2016 - 28.4.2016 tradiční jarní Bazárek s dětským oblečením, místo - Sborové centrum Hutnik Třinec
  • 2.5.2016 - 13.5.2016 - tradiční jarní sběr kol pro Afriku, místo - Charita Třinec, ul. Lidická 1272, Třinec
  • 14. 5. 2016 sobota, areál STARS, minigolf od 15.00 hodin v rámci DNE PRO RODINU - "O kolečko více aneb orientační závod pro všechny v Třinci"

Bližší informace a další aktivity budou doplňovány průběžně.

Průběh TKS sbírky

.

14. ledna 2016 byla ukončena Tříkrálová sbírka.

18. ledna proběhlo rozpečetění pokladniček a výsledek je krásný!!!!:)

Letošní výtěžek TKS sbírky 2016 je:

Vendryně...................101 363,- Kč

Bystřice, Nýdek.............70 584,- Kč

Střítež.........................25 398,- Kč

Třinec.......................399 855,- Kč

celkem......................597 200,- Kč

Děkujeme všem koledníkům a dárcům za štědrost, ochotu a otevřenost, spolupráci a obětavost!:)

 

Charita Třinec má druhé auto

.

Diecézní charita ostravsko-opavská zrealizovala nový projekt. Šest Charit, poskytující sociální služby v rámci Moravskoslezského kraje, obdrželo deset osobních automobilů za účelem zabezpečení rostoucí poptávky po jejich službách. I Charita Třinec obdržela jedno.

Ve středu 16. 12. 2015 P. Jan Larisch, Th.D., prezident DCHOO posvětil auta v radostném duchu a následně proběhlo předání, jelikož auta budou pomáhat právě tam, kde je to třeba.

Nové auto poslouží k rychlejší přepravě a přesunu asistentů ke klientům, k převozu menších kompenzačních pomůcek a k zajištění pružnějšího provozu Charity Třinec.

V rámci *fakultativní služby (*převoz klienta služebním vozidlem) mají také klienti možnost využít nové auto k přepravě k lékaři nebo k zajištění a vyřízení svých osobních záležitostí.

 

               

 

Tříkrálová sbírka 2016

.

Od 1.1.2016 do 14.1.2016 probíhá v celé České republice Tříkrálová sbírka. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu do domu koledníci v kostýmech Tři králů a koledují. 

Z vykoledovaného výtěžku poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží. 

Výtěžek z celkové sbírky má jasně dané pravidla a je rozdělen:

65%  je přiděleno Charitě Třinec (nebo pak místní Charitě v dané obci nebo regionu)

15% je přiděleno diecézní Charitě

10% půjde potřebným do zahraničí

5% je přiděleno na celostátní projekty

5% je režie sbírky

V roce 2016 bylo v Charitě Třinec zapečetěno celkem 85 pokladniček, 60 zůstalo v Třinci a 12 putovalo do Vendryně, 4 do Stříteže, 9 do Bystřice a Nýdku a zbylé pokladničky zůstávají v Třinci.

Výnos z letošní sbírky bude použit na Charitní asistenční službu.

Charitní asistenční služba je terénní sociální službou, poskytovanou osobám v jejich přirozeném prostředí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Jak můžete přispět?

  • osobně do pokladničky koledníkům
  • zasláním částky na sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777, KS 379(složenka) nebo 558 (bezhotovostní převod), SS jakékoli číslo (není podmínkou)
  • dárcovskou SMS (DMS) zasláním ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30,- Kč, na konto TKS jde 28,50 Kč.

                                                                                    Děkujeme za podporu ! 

PF 2016

.

    

Návštěvní hodiny

Pondělí    8:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 13:00

Kontaktujte nás

Tel.: +420 558 993 587

Datová schránka: uddi496

Č. účtu: 1735887399/0800

Kde nás najdete

CHARITA TŘINEC

Lidická 1272

739 61  TŘINEC