A- A A+

Víte, kam všude jezdí naše asistentky pomáhat v rámci Charitní asistenční služby?

.

Charita Třinec sídlí za hotelem Steal v Třinci, ale naše služby zdaleka neposkytujeme pouze v Třinci. V rámci služby osobní asistence navštěvují naše asistentky pěšky, na elektrokole nebo Charitními auty domácnosti klientů v celém okolí.

Schválně víte kde všude naše asistentky můžete potkat?

Za loňský rok jsem byli v Třinci (72 klientů), Bystřici (10 klientů), Nýdku (7 klientů), Hrádku (7 klientů), Jablunkově (2 klienti), Smilovicích (4 klienti), Řece (1 klient), Stříteži (3 klienti), Vendryni (9 klientů) a Milíkově (1 klient).

Celkem tedy naše asistentky dojížděly do domácností v 10 městech a vesnicích v okolí.


I letos se budeme snažit zajistit tuto pomoc na co největším možném území.

Jaký byl rok 2018 ve službě Osobní asistence Charity Třinec?

.

Pojďme se společně ohlédnout za uplynulým rokem v Charitní asistenční službě.

Tato služba pomáhá osobám z Třince a okolních obcí, které mají sníženou soběstačnost a potřebují aby do jejich přirozeného prostředí, tedy domů docházely naše asistentky, které klientovi pomohou se všemi základními potřebami. 

V roce 2018 jsme tuto službu poskytli v domácnostech u 118 klientů.
Během roku nás kontaktovalo 90 nových zájemců a bylo uzavřeno 57 nových smluv o poskytování této sociální služby. 
Celkem jsme v loňském roce u klientů provedli 13 244 asistencí a odsloužilo se při nich 26 339 hodin.

Věříme, že i letos bude služba osobní asistence stejně nebo ještě více přínosná. 

Jedna dekáda v Třinecké Charitě

.

Na sociálních sítích je právě populární #10YearChallenge, která ukazuje jak jsme se změnili za 10 let.

Jak vypadá deset let v Charitě Třinec?

Jeden z prvních záznamů v Charitní kronice jsou začátky Tříkrálové sbírky. Vzpomínáte si? 

O deset let později Tříkrálová sbírka stále probíhá a podařilo se nám ji rozšířit o skvělou akci Tříkrálového průvodu městem Třinec a jsme za to moc rádi!

 

Letošní výsledky

.

 
 
Letos se během tříkrálové sbírky podařilo do pokladniček koledníků vybrat v:
  • Třineci: 489 741,- Kč (50 pokladniček)
  • Střiteži: 28 509,- Kč (4 pokladničky)
  • Vendryni: 141 406,- Kč (14 pokladniček)
  • Bystřici a Nýdku: 122 841,- Kč (12 pokladniček)
  • Smilovicích a Řece: 20 731,- Kč (3 pokladničky)
Celkem jste darovali tříkrálovým koledníkům úžasných: 803 228 Kč. Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování sociální služby osobní asistence. Moc všem děkujeme!

Koleda pro dobrou věc

.

Tříkrálová sbírka roku 2019 je za námi.

Prvních 14 dní v lednu jste se mohli potkávat s malými koledníky, kteří i přes nepřízeň počasí, v zimě a sněhu, obcházeli města a vesnice, aby přispěli dobré věci. Moc jim za jejich ochotu děkujeme a děkujeme také Vám všem, kteří jste si vyposlechli jejich koledu a přispěli na pomoc lidem v nouzi.

Koledování je u konce, přesto se nám občas ozývají lidé s tím, že tři krále v ulicích nepotkali. Proto prosíme, sdílejte pro ty, kdo by měli zájem, že přispět lze i jinak než do pokladničky: na sbírkový účet číslo 66008822/0800 u České spořitelny nebo formou dárcovské SMS na číslo 87 777, a to jednorázově SMSkou ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90, případně celoročně – každý měsíc lze tři krále obdarovat.

Každá koruna pomáhá!

Výtěžek sbírky putuje na předem schválené záměry a každoročně se rozděluje podle stejného, přesně daného klíče. 65 % prostředků se vrátí do Charity Třinec, která v místě koledování zaštiťuje, 15 % použije arci/diecézní charita Ostravsko- Opavská, z 10 % je tvořen krizový fond na pomoc do zahraničí a pro případ domácích i světových humanitárních katastrof, 5 % putuje na celostátní projekty a 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Návštěvní hodiny

Pondělí    8:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 13:00

Kontaktujte nás

Tel.: +420 558 993 587

Datová schránka: uddi496

Č. účtu: 1735887399/0800

Kde nás najdete

CHARITA TŘINEC

Lidická 1272

739 61  TŘINEC