A- A A+

Otevírací doba o vánočních svátcích

.

Charita Třinec, ul. Lidická 1272

24.12. 2019 – 26. 12 2019 (svátky) zavřeno

31.12.2019 - 1.1.2020 (svátek) zavřeno

Služba osobní asistence – bude fungovat nepřetržitě, klienti budou informováni o možnosti zrušení služby o vánočních svátcích a o případné dovolené jednotlivých asistentů, (ústně, písemně) začátkem prosince.

Služba půjčovna kompenzačních pomůcek –  bude fungovat omezeně dle sváteční provozní doby (výše)

Charitní bazárek na ul. Přátelství 1009

23.12.2019 – 1.1.2020 zavřeno

 

Děkujeme za pochopení.

 

Rok 2019

.

Základním posláním Charity Třinec je pomoc osobám, které se ocitly v sociální, materiální, zdravotní, duchovní nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu nebo národnost s přihlédnutím na potřeby každého jednotlivce.

Při naplňování našeho poslání se neobejdeme bez podpory druhých.

Děkujeme všem organizacím i fyzickým osobám, které nám pomáhají na naší cestě a podpořili nás darem nebo poskytnutím dotace v roce 2019.

•          Moravskoslezský kraj

•          Úřad práce

•          Třinec – 295 tis. Kč

•          Vendryně -20 tis. Kč

•          Bystřice nad Olší – 30 tis. Kč

•          Nýdek – 20 tis. Kč

•          Hrádek – 2 tis. Kč

•          Smilovice – 3 539 Kč

•          Komorní Lhotka -7 tis. Kč

•          Ropice – 2 tis. Kč

•          Návsí – 3 tis. Kč

 

Nadace:

•          Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové

 

Firmy a FO:

•          Česká spořitelna, a.s. Třinec

•          Energetika Třinec, a.s.

•          Gyn3nec s.r.o.

 

Projekty realizované za podpory Moravskoslezského kraje

Dotace z programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019 v rámci dotačního titulu PSDP 4/19

Cílem projektu byla úhrada nákladů sociální služby 1760507 – osobní asistence, která je zařazena v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, šlo hlavně o nákup stravenek pro zaměstnance Charity Třinec. Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2019.

Projekt byl podpořen finančními prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 491 000,- Kč.

Dotace z programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaném z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Cílem projektu byla úhrada nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Projekt byl realizován v období leden – prosinec 2019.

Projekt byl podpořen finančními prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 3 286 000,- Kč.

 

Děkujeme za podporu, kolektiv Charity Třinec

Přivítejme Nový rok!

.

Já jsem s vámi po všechny dny... (Mt 28,20)

Začínáme nový rok. Možná do něj vstupujeme s obavami, co přinese:  Jak se bude vyvíjet situace ve světě, v naší zemi, v místě, kde žijeme, v našich rodinách, v našem osobním životě. Nenechme se těmito obavami ochromit. Bůh nám totiž přislíbil svou blízkost.

 

Návštěvní hodiny

Pondělí    8:00 - 16:00
Úterý 8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 16:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 13:00

Kontaktujte nás

Tel.: +420 558 993 587

Datová schránka: uddi496

Č. účtu: 1735887399/0800

Kde nás najdete

CHARITA TŘINEC

Lidická 1272

739 61  TŘINEC